Handscans van iTOVi

Er zijn vele technieken om ziekten en functionele verstoringen van innerlijke organen op te sporen – denk bijvoorbeeld aan irisdiagnostiek. Het is al langer bekend dat ook in onze huid zich tal van elektrochemische processen afspelen die iets zeggen over onze innerlijke mens. De handscanner van iTOVi is een apparaat dat een momentopname maakt van die innerlijke mens en zijn werking. Het doet dat door de reacties te registreren op talloze stimuli die het gedurende vijf minuten uitzendt.

Een uiterst complex algoritme vertaalt de verkregen resultaten vervolgens naar een rapport dat Tess een nauwkeurig beeld geeft van eventueel aanwezige balansverstoringen, op basis waarvan zij aanbevelingen kan doen.

Nogmaals, het gaat om een momentopname. Periodieke herhaling van de scan geeft een steeds specifieker beeld van hoe jouw innerlijke mens zich ontwikkelt en reageert op eventuele correcties, zoals bijvoorbeeld voedingssupplementen.