Tessa´s palliatieve benadering

Ongeneeslijke aandoeningen Sommige ziekten zijn niet te genezen, maar de ziekteverschijnselen kunnen wel verlicht worden. Met name Tessa´s zachte therapieën dienen dit doel. Een MS-patiënt die na één van Tessa´s behandelingen bijvoorbeeld weer het pinkje van zijn rechterhand kan bewegen (een feit waarover een gezond iemand zijn schouders wellicht ophaalt), kan bij de betrokkene een emotionele ontlading teweegbrengen. Het wordt gevoeld als een overwinning op de ziekte die al zoveel slagen wint, en het brengt voor die persoon een beretrots gevoel van herwonnen controle met zich mee. Ook mensen die zich afsluiten van hun omgeving en in hun zielepijn dreigen te gaan vastzitten na bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, vinden baat bij Tessa´s therapieën. Ze heeft meegemaakt dat zo iemand spontaan begon te praten onder een  behandeling - de lichamelijke ontspanning had een bres geslagen in de geestelijke gevangenismuur. De familie- en vriendenkring zijn dankbaar dat hun met zoveel liefde uitgestoken helpende hand daarna eindelijk gepakt wordt door zo iemand....
Lees meer

Spierblessures

Triggerpoints Verstoringen in de stofwisselingsbalansWanneer de doorbloeding in een spier belemmerd wordt, hopen zich afvalstoffen op. Die manifesteren zich meestal als knobbeltjes en/of strakgespannen vezels. De oorzaken zijn onder meer stress, een verkeerde zithouding, overbelasting of voeding.Tessa heeft hiervoor de zogenaamde Triggerpointtherapie in huis. Triggerpoints is de verzamelnaam voor bovengenoemde pijnlijke verhardingen – ook wel neuromusculaire aandoeningen genoemd.   ...
Lees meer