Triggerpoint Reset Methode

Een hele mond vol, inderdaad. Daarom korten we de term voor het gemak af tot TRM. En een therapeut die de TRM-methode toepast, is – kort gezegd – iemand die mensen begeleidt op een leertraject om zónder chronische pijn door het verdere leven te kunnen gaan.

Als jij van je chronische pijn af wilt, dien je je wel te realiseren dat het leertraject 6 weken in beslag gaat nemen en dat jijzelf (mede)verantwoordelijk bent voor de vooruitgang die je boekt. Het is met een leertraject namelijk zo: iemand die nergens voor openstaat, gaat ook niks leren – of het 6 jaar duurt of 6 weken. Anders gezegd, als de begeleider 100% betrokken is maar de begeleide zelf niet, is de vooruitgang gering – of zelfs nihil. Tess vraagt daarom ook van jouw kant een open en positieve houding gedurende jullie(!) traject, gepaard aan een proactieve ondernemingsgezindheid.

Een en ander brengt Tess trouwens nog aan de orde tijdens het intakegesprek, teneinde eventuele verspilling van elkanders tijd (en van jouw geld) te voorkomen. Aan het intakegesprek zelf zijn overigens geen kosten verbonden.

Verder zal het niet nieuw voor je zijn dat lichamelijke (=somatische) klachten hun uitwerking hebben op iemands gemoeds-/geestesgesteldheid (=psyche) – en vice versa. Die psychosomatische wisselwerking komt daarom uitgebreid aan de orde tijdens Tess´ zogenaamde MindBody Coaching.