Itovi scanner

Handscans van iTOVi Er zijn vele technieken om ziekten en functionele verstoringen van innerlijke organen op te sporen – denk bijvoorbeeld aan irisdiagnostiek. Het is al langer bekend dat ook in onze huid zich tal van elektrochemische processen afspelen die iets zeggen over onze innerlijke mens. De handscanner van iTOVi is een apparaat dat een momentopname maakt van die innerlijke mens en zijn werking. Het doet dat door de reacties te registreren op talloze stimuli die het gedurende vijf minuten uitzendt. Een uiterst complex algoritme vertaalt de verkregen resultaten vervolgens naar een rapport dat Tess een nauwkeurig beeld geeft van eventueel aanwezige balansverstoringen, op basis waarvan zij aanbevelingen kan doen. Nogmaals, het gaat om een momentopname. Periodieke herhaling van de scan geeft een steeds specifieker beeld van hoe jouw innerlijke mens zich ontwikkelt en reageert op eventuele correcties, zoals bijvoorbeeld voedingssupplementen....
Lees meer

Aromatherapie

Aromatherapie Bij deze therapievorm maakt Tessa gebruik van essentiële plantextracten. De geur van de etherische oliën dringt binnen twintig tellen door tot ons limbisch systeem. Dit systeem in de grote hersenen is de zetel van ons gevoel. Het is bepalend voor ons herinneringsvermogen en gevoelens van motivatie en genot. Het limbisch systeem bevat ons emotionele geheugen en is evolutionair gezien een van de oudste hersenonderdelen. De essentiële oliën hebben via opname door de huid – of zelfs orale inname – een heilzame, ontsmettende werking op het lichamelijke vlak. Dieren zijn het zintuiglijke instinct voor wat goed voor hen is nooit kwijtgeraakt – zij voelen intuïtief aan welke planten zij wanneer nodig hebben bij welke lichamelijke (ziekte)verschijnselen. Het lijkt de verdienste van de Chinezen dat de heilzame levenskracht (de Chi; in India de Prana genoemd) van planten teruggebracht is in het arsenaal van menselijke behandelmethoden. Aromatherapie wint nog steeds aan kracht in de alternatieve geneeskunde. Tessa zet deze therapie in voor behandeling van pijn en gevoelens...
Lees meer