de essentiële symbiose

De rode draad in het pionierswerk van Tessa de Haas is: behoud c.q. herstel van de balans tussen lichaam en geest. In deze moderne tijd waarin het accent verschuift naar geestelijke bezigheden, ligt dat evenwicht onder vuur, waarbij het lichaam het kind van de rekening is.